1. حمیدرضا عکافی , حمید اجتهادی , عادل سپهری , ارزیابی تنوع عملکردی گیاهی براساس تعیین گروههای عملکردی در محدوده مناطق امن پارک ملی قمیشلو، استان اصفهان , علوم محیطی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۹۳-۱۰۸
 2. محبت نداف , حمید اجتهادی , منصور مصداقی , محمد فرزام , معرفی فلور، شکل زیستی و پراکندگی جغرافیایی گونه های گیاهی منطقة جوزک چمن بید، استان خراسان شمالی، ایران , زیست شناسی گیاهی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۶۹-۸۸
 3. فاطمه سخنور , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , بررسی تنوع گونه ای گیاهی و برخی عوامل موثر بر آن در منطقه حفاظت شده هلالی، استان خراسان رضوی , پژوهش های گیاهی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۷۸۳-۷۹۳
 4. حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , مرضیه بهادران , فریبا نوعدوست , بررسی بوم شناسی فردی گیاه Tanacetum joharchii، گیاه بومی ایران , پژوهش های گیاهی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۴۶۲-۴۷۴
 5. زهرا نیک بخت , محمد فرزام , محمد خواجه حسینی صالح اباد , حمید اجتهادی , تاثیر تاج پوشش گیاهان چندساله و سطوح بهره برداری چرایی بر تراکم بانک بذر خاک در یک مرتع , مرتع و آبخیزداری , دوره ( ۶۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۷۷۷-۷۸۸
 6. مهری دیناروند , حمید اجتهادی , محمد فرزام , بهرام اندرزیان , تنوع گونه ای و شناسایی گروه های عملکردی گیاهی در مراتع مشجر منطقه حفاظت شده شیمبار در استان خوزستان , بوم شناسی کاربردی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۱-۱۲
 7. زهرا رنجبر , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , گرده شناسی و ریزساختار سطح بذر گونه های سس (.Cuscuta L) در استان های خراسان , پژوهش های گیاهی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۷۵۹-۷۷۰
 8. حمید اجتهادی , حبیب زارع , طیبه امینی اشکوری , زهره اتشگاهی , بررسی تنوع گونه ای درختان و فلور در ارتفاعات مختلف و شیب های شرقی و غربی دره شیرین رود، استان مازندران، ایران , تاکسونومی و بیوسیستماتیک , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۳۹-۵۲
 9. مرضیه بهادران , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , بررسی برخی ویژگی های فیزیولوژیک گیاه Salsola richteri در شرایط خشکی، در دو منطقه کویری استان خراسان جنوبی , زیست شناسی گیاهی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۱-۱۴
 10. مهری دیناروند , حمید اجتهادی , محمد فرزام , بهرام اندرزیان , معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده شیمبار (استان خوزستان) , زیست شناسی گیاهی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱-۱۴
 11. فهیمه رفیعی , محمد فرزام , حمید اجتهادی , بررسی صفات گیاهی مقاوم، سازگار و حساس به آتش سوزی های دوره ای در یک مرتع نیمه خشک , تحقیقات مرتع و بیابان ایران , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۷۳-۸۵
 12. جواد محمدی , حسن زارع مایوان؛ , حمید اجتهادی , کریم پاساد , مطالعه فلوریستیک جنگل کاسف (استان خراسان رضوی) , علوم-دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۳۴-۴۴
 13. فهیمه رفیعی , حمید اجتهادی , محمد فرزام , بررسی تنوع گیاهی در زمان های مختلف پس از آتش سوزی در یک مرتع نیمه خشک , پژوهش های گیاهی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۸۵۴-۸۶۴
 14. فهیمه رفیعی , محمد فرزام , حمید اجتهادی , گروه های عملکردی گیاهی (PFTs) شاخصی برای بررسی توالی ثانویه مرتع پس از آتش سوزی , بوم شناسی کاربردی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۷-۲۷
 15. جمیل واعظی , زهرا رنجبر , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , مطالعه تشریحی ساقه گونه های سس (Cuscuta L., Convolvulaceae) در استان های خراسان , تاکسونومی و بیوسیستماتیک , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۱۷-۱۳۰
 16. مریم سادات عراقی شهری , مهرداد لاهوتی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , حمید اجتهادی , بررسی اثر غلظت های مختلف آنتیموان بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه هندوانه Citrullus lanatus Thunb.)( , علوم باغبانی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۵۴-۶۱
 17. سمانه توکلی ابرندابادی , حمید اجتهادی , طیبه امینی , حبیب زارع , شانا وثوق رضوی , بررسی شکل زیستی و رویشی گیاهان رطوبت دوست، پایابی و آبزی حقیقی، در شرق و غرب استان مازندران , پژوهش های گیاهی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۴۲۳-۴۳۳
 18. مژگان رشیدترانلو , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی , تاکسونومی عددی سرده شب‌بوی معطر وحشی (Matthiola, Brassicaceae) در شمال‌شرق ایران با استفاده از صفات ریخت‌شناسی , تاکسونومی و بیوسیستماتیک , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۵۵-۷۲
 19. فاطمه سخنور , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی , زهرا رنجبر , فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده هلالی در استان خراسان رضوی , تاکسونومی و بیوسیستماتیک , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۸۵-۱۰۰
 20. ژاله حسانی نوقابی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , تاثیر EDTA به عنوان همبند کننده بر رشد و انباشت کروم در گیاه تربچه (Raphanus sativus) , زیست شناسی گیاهی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۱-۱۴
 21. سمانه توکلی ابرندابادی , حمید اجتهادی , طیبه امینی , شانا وثوق رضوی , بررسی گیاهان زیستگاه های آبی شرق و غرب استان مازندران، ایران , تاکسونومی و بیوسیستماتیک , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۲۵-۳۶
 22. فاطمه بطیاری , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی , تاکسونومی عددی سرده سالویا (نعناعیان) با تاکید بر گروه های D و E فلورا ایرانیکا در شمال شرق ایران , علوم-دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۲۲۳-۲۳۴
 23. احمدرضا بهرامی , فرخ قهرمانی نژاد , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , زهرا نظری , نقش مورفولوژی دانه گرده در تاکسونومی گونه های قدومه (تیره کلمیان: بخش گاموسپالوم) , علوم-دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۲۳۵-۲۴۰
 24. آسیه اسماعیلی , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی , مطالعه تاکسونومیک جنس Hymenocrater Fisch. & C. A. Mey. از تیره Lamiaceae، در منطقه خراسان , تاکسونومی و بیوسیستماتیک , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۶۱-۷۲
 25. شانا وثوق رضوی , حمید اجتهادی , حبیب زارع , سمانه توکلی ابرندابادی , بررسی تنوع گونه ای گیاهان آبزی ماکروفیت استان مازندران , علوم-دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۰۴۷-۱۰۶۲
 26. مریم نیکان , حمید اجتهادی , محمد فرزام , فرشید معماریانی , هاجر حسن پور , فریبا نوعدوست , بررسی فلوریستیک و مقایسه تنوع زیستی گیاهی در شدت های مختلف چرا؛ مطالعه موردی: مرتع نیمه استپی بهارکیش قوچان , تحقیقات مرتع و بیابان ایران , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۳۰۶-۳۲۰
 27. سمیه قائم پناه , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی , مطالعه مورفومتریک گونه های جنس در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی , تاکسونومی و بیوسیستماتیک , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۷۷-۹۴
 28. سمیه قائم پناه , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی , مطالعه مورفومتریک گونه های جنس (Erysimum L. (Brassicaceae در استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی , تاکسونومی و بیوسیستماتیک , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۷۷-۹۴
 29. مریم پورمندکاری مهرجردی , محمود ذکائی , حمید اجتهادی , مطالعه و بررسی برهمکنش های متقابل سیانوباکتری های موجود در شالیزارهای درگز , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۳۷۸-۱۳۸۵
 30. معصومه بحرینی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا باسامی , مرتضی عباس زادگان , احمدرضا بهرامی , حمید اجتهادی , ارزیابی بار میکروبی سبزیجات تازه طی مراحل فرآوری با روش حداقل فرآیند در یک واحد بسته بندی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۲۳۵-۲۴۲
 31. آمنه خسروی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , علی اصغر دادگر , حمید اجتهادی , بررسی تعداد منافذ غدد عرق دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در خراسان , دانشگاه علوم پزشکی اراک , دوره ( ۵۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۱۹-۲۶
 32. اعظم مقام نیا , محمد فرزام , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , جنبه های اکوفیزیولوژیکی رقابت و تسهیل بین درمنه خراسانی و بروموس کوپه داغی , مرتع , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۳۰۸-۳۱۹
 33. محمد فرزام , حمید اجتهادی , هاجر حسن پور , همبستگی مکانی بین گیاهان بوته ای و گندمیان چند ساله مرتعی , مرتع , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۱۲-۲۲
 34. امیر حسین زرقی , سید محسن حسینی , حمید اجتهادی , فریدون ملتی , اثر اکوتوریسم بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در پارک ملی تندوره , زیست شناسی دانشگاه آزاد گرمسار , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۴۷-۵۴
 35. وحیده ناظری , حمید اجتهادی , محمدرضا جوهرچی , علی اصغر ارجمندی , مروری بر جنس زالزالک در شمال شرق و شرق ایران , رستنیها-Rostaniha , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۱-۱۲
 36. زهره آتشگاهی , حمید اجتهادی , حبیب زارع , معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در جنگلهای شرق دودانگه ساری، استان مازندران , زیست شناسی ایران , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱۹۳-۲۰۳
 37. موسی اکبرلو , عادل سپهری , حمید اجتهادی , منصور مصداقی , نقش شیوه های مختلف بهره برداری در تولید چمنزارهای کوهستانی آذربایجان غربی (مطالعه موردی: چمنزارهای چالدران) , مرتع , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۱۷-۲۸
 38. فرح ادیبی بیدی , حمید اجتهادی , بررسی گیاه Ribes khorasanicum, گونه اندمیک شمال خراسان , زیست شناسی ایران , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۷۴۸-۷۵۹
 39. محمدصادق امیری , محمود ذکائی , حمید اجتهادی , ولی اله مظفریان , معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی حوزه آبخیز تیرگان (استان خراسان) , علوم-دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۸۹-۱۰۶
 40. حمید اجتهادی , پروین واثقی , محمود ذکائی , محمدرضا جوهرچی , بررسی فلور، ساختار رویشی و کورولوژی عناصر گیاهی در ارتفاعات کلات – زیرجان گناباد , علوم-دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۷۵-۸۸
 41. رضا نصرآبادی , جمشید درویش , نصراله رستگار پویانی , حمید اجتهادی , بررسی فون سوسماران بخش صالح آباد تربت جام, استان خراسان رضوی , زیست شناسی ایران , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۳۶۱-۳۶۸
 42. حمیدرضا عکافی , حمید اجتهادی , بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان دو منطقه با استفاده از مدل‌های توزیع فراوانی , علوم-دانشگاه فردوسی مشهد , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۶۳-۷۲
 43. معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , علی رمضانی , تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان , تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۱۲۹-۱۴۱
 44. معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , رضا فرهوش , حمید اجتهادی , بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth در مراحل مختلف رشد و نمو , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹, صفحه ۲۸۵-۲۹۴
 45. ابوالحسن سلامی , حبیب زارع , طیبه امینی اشکوری , حمید اجتهادی , بهنوش جعفری , بررسی و مقایسه تنوع گونه‌ای گیاهان دو عرصه تحت چرا و قرق مرتع کهنه لاشک نوشهر , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶
 46. فرح ادیبی بیدی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , بررسی فیتو شیمی و اثرات ضد باکتریایی گیاه Ribes khorasanicum Saghafi & Assadi , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲
 47. علی غلامی , حمید اجتهادی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , جواد قریش الحسینی , تنوع زیستی گونه های گیاهی اطراف منطقه حفاظت شده دریاچه بزنگان , زیست شناسی ایران , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۳۹۸-۴۰۷
 48. آرزو ذاکر , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , بررسی تاثیر انباشت Cr+3 بر رشد و غلظت برخی عناصر معدنی در گیاه جعفری , زیست شناسی ایران , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۳۷۵-۳۷۵
 49. ناصر مهدوی شهری , حمید اجتهادی , فرهنگ حداد , محمد حسین پاپلی یزدی , فاطمه وثوقی , فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی واختلاف خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان , تحقیقات جغرافیایی , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۱
 50. حمید اجتهادی , طیبه امینی اشکوری , حبیب زارع , اهمیت مطالعات پوشش گیاهی در حفاظت از حیات وحش میانکاله, استان مازندران , علوم محیطی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۹, صفحه ۵۳-۵۸