1. مارال پاشیرزاد , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , ریچارد شفرسون , گرادیان ارتفاعی، ایجاد کننده بیش پراکندگی در ساختار فیلوژنتیکی اجتماعات گیاهی , اولین همایش ملی اکولوژی، تنوع و حفاظت گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
 2. مرضیه رمرودی , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , بررسی مقایسه ای دو گونه Phlomoides binaludensis و Ph. labiosiformis با استفاده از داده های گرده شناسی , اولین کنفرانس یافته های نوین زیست شناسی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
 3. سعیده سادات حسینی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , محمدباقر عرفانیان طالعی نوغان , رابطه غالبیت در پوشش گیاهی و تغییرات نوع توزیع گونه های آن , نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 4. سعیده سادات حسینی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , گزارش گونه Nepeta binaloudensis Jamzad برای اولین بار در رشته کوه هزارمسجد، استان خراسان رضوی , نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 5. محمد فیروزجهان تیغ , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , زهره آتشگاهی , بررسی مقدماتی فلور منطقه چشمه سبز گلمکان، استان خراسان رضوی , نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 6. سعید حسین زاده نقندر , محمد فرزام , حمید اجتهادی , بررسی وضعیت گیاهان با فرم های رویشی مختلف بعذ از آتش سوزی تجویز شده بهاره در مراتع دهبار طرقبه , پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۴
 7. سعید حسین زاده نقندر , محمد فرزام , حمید اجتهادی , بررسی تاثیر آتش سوزی تجویز شذه بهاره و آتش سوزی به همراه عملیات اصلاحی فارو بر ذخبره رطوبتی خاک در مراتع دهبار طرقبه , پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۴
 8. عاطفه صیاد , حمید اجتهادی , مهرو حاج منیری , فلور گلسنگهای منطقه ی هزارمسجد , دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
 9. عاطفه صیاد , حمید اجتهادی , مهرو حاجی منیری , فهرست برخی از گلسنگ های شناسایی شده منطقه ی هزارمسجد، خراسان رضوی , دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
 10. زهرا علی پور , پروانه ابریشم چی , طیبه رجبیان , حمید اجتهادی , تولید نوشاخه از گیاه بومادرانAchilleabibersteiniiAfan.) ) با استفاده از تکنیک کشت بافت , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۴
 11. وجیهه السادات نوربخش حسینی , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , معرفی گیاهان دارویی منطقه‌ی دره ارغوان- طرقبه، استان خراسان رضوی , همایش ملی گیاهان دارویی و دارو های گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
 12. وجیهه السادات نوربخش حسینی , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , مطالعه فلوریستیک منطقه‌ی دره ارغوان- طرقبه، استان خراسان رضوی , اولین همایش ملی گیاهان دارویی و دارو های گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
 13. زهرا مالکی سعدآبادی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , جمیل واعظی , بررسی واکنش جوانه زنی و صفات ریزریخت شناسی بذر گونه گیاهی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi , دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
 14. مجتبی درودی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , بررسی اثر جهت جغرافیایی بر تنوع گونه‌ای گیاهان؛ مطالعه موردی منطقه دررود، نیشابور , دومین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
 15. مجتبی درودی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , استفاده از شاخص های پارامتری برای محاسبه تنوع زیستی گیاهی در منطقه دررود، شهرستان نیشابور، استان خراسان رضوی , دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
 16. زهرا مالکی سعدآبادی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , جمیل واعظی , مقایسه ویژگی های دانه گرده گونه ی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi با گونه های خویشاوند آى , دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
 17. جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , حمید اجتهادی , شیما صدیقی , بررسی مورفومتریک بخش Beccabunga از جنس Veronica در خراسان , اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷
 18. جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , حمید اجتهادی , شیما صدیقی , مطالعه تشریحی ساقه و دمگل آذین بخش Beccabunga از جنس Veronica در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی , اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷
 19. جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , حمید اجتهادی , شیما صدیقی , بررسی ریزریخت شناسی سطح بذر و گرده شناسی گونه های شمال شرق جنس Veronica (L.) بخش Beccabunga , اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷
 20. جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , حمید اجتهادی , نازنین ناظم , بررسی ریزریخت شناسی بذر برخی از گونه های دارویی جنس ختمی (Alcea L.) در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی , اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۷
 21. زهرا خوش زبان , محمود ذکائی , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , بررسی اثر آللوپاتی گونه گیاهی .Ceratophyllum demersum L بر رشد‌ جلبک سبز Scenedesmus quadricauda (Turpin) de Brébisson , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 22. سعیده شفیعی نیک , حمید اجتهادی , بررسی جوانه زنی و عدد کروموزومی در گونه گیاهی Dorema kopetdaghense Pimenov در استان خراسان رضوی , دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
 23. ژاله حسانی نوقابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حمید اجتهادی , تاثیر کلاتور سیتریک اسید بر تنش کروم در گیاه تربچه ( Raphanus sativus L.) , اولین همایش ملی تنش های گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۰
 24. مریم وارسته کجوریان , پروانه ابریشم چی , مریم مقدم متین , جواد اصیلی , حمید اجتهادی , فاطمه خسروی تبار , ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی ترکیبات فنلی Achillea bieberstenii در شرایط آزمایشگاهی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 25. فاطمه خسروی تبار , پروانه ابریشم چی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , حمید اجتهادی , مریم وارسته کجوریان , استخراج ترکیبات فنلی و فلاونوئیدها از بخش‌های مختلف گیاهAchillea eriophora و بررسی سمیت سلولی آن , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 26. فاطمه سخنور , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی , بررسی مقدماتی فلور منطقه‌ی حفاظت شده‌ی هلالی در منطقه‌ی گناباد- بجستان، استان خراسان رضوی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 27. محمد فرزام , فهیمه رفیعی , حمید اجتهادی , حانیه شریعتمداری , گروههای عملکردی گیاهی (PFT s) شاخصی برای بررسی توالی ثانویه مرتع پس از آتش سوزی , پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
 28. سمانه شهری , محمد فرزام , حمید اجتهادی , اثر شدت چرای دام و پرستاری بوته ها بر تنوع زیستی گیاهی در یک مرتع استپی , پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
 29. فاطمه سخنور , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی , معرفی گیاهان دارویی منطقه‌ی حفاظت شده‌ی هلالی، گناباد-بجستان، خراسان رضوی , اولین همایش ملی علوم زیستی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
 30. سمیرا حائری , جواد قریش الحسینی , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , مطالعه فندقه برخی گونه های جنس Taraxacum (گل قاصد)از بخش (Asteraceae:Cichorieae)ErythrocarpaHannd-mzt. در شمال شرق ایران , اولین همایش ملی علوم زیستی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
 31. نازنین ناظم , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , معرفی گونه های ختمی(Alcea spp.(malvaceae خراسان و بررسی پراکنش آنها , اولین همایش ملی علوم زیستی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
 32. نازنین ناظم , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , تشریح مقایسه ای ساقه برخی از گونه هایMalvaceae) Alcea )در خراسان شمالی، جنوبی، رضوی , اولین همایش ملی علوم زیستی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
 33. ژاله حسانی نوقابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حمید اجتهادی , تاثیر کلاتور اسید سیتریک بر انباشت کروم در گیاه تربچه و بررسی صفات مورفولوژیکی , اولین همایش گیاه پالایی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۷
 34. فهیمه رفیعی , محمد فرزام , حمید اجتهادی , حانیه شریعتمداری , تغییرات گروههای عملکردی در مراحل توالی ثانویه در یک مرتع آتش سوزی شده , نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۴
 35. حانیه شریعتمداری , محمد فرزام , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فهیمه رفیعی , مقایسه صفات گیاهی مرتبط با آتش سوزی در اقلیم های خشک و نیمه خشک , نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۴
 36. حانیه شریعتمداری , حمید اجتهادی , محمد فرزام , جمیل واعظی , فهیمه رفیعی , اثر متقابل آتش سوزی و اقلیم بر گروه های عملکردی گیاهی: مطالعه موردی دو مرتع خشک و نیمه خشک استان خراسان , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
 37. فهیمه رفیعی , محمد فرزام , حمید اجتهادی , حانیه شریعتمداری , گروه های عملکردی گیاهی و صفات گیاهی مرتبط با آتش سوزی در یک مرتع نیمه خشک , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
 38. حانیه شریعتمداری , حمید اجتهادی , محمد فرزام , جمیل واعظی , فهیمه رفیعی , بررسی اثر متقابل بررسی اثر متقابل آتش سوزی و اقلیم بر تنوع گونه ای گیاهی: مطالعه موردی در مراتع خشک و نیمه خشک بزنگان و جوزک در استان خراسان , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
 39. فهیمه رفیعی , حمید اجتهادی , محمد فرزام , حانیه شریعتمداری , تنوع گیاهی یک مرتع نیمه خشک در زمان های مختلف پس از آتش سوزی , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
 40. تکتم احسانی , مهرداد لاهوتی , حمید اجتهادی , بررسی اثر تنش کروم بر سطوح پرولین در گیاه Trigonella faenoum-graecum L. , دومین کنفرانس ملی فیزیولوِژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 41. معصومه بحرینی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا باسامی , مرتضی عباس زادگان , مسعود یاورمنش , احمدرضا بهرامی , حمید اجتهادی , بهینه سازی روشهای بازیافت ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از مدل کلی فاژ , دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 42. مریم نیکان , حمید اجتهادی , محمد فرزام , فرشید معماریانی , فریبا نوعدوست , هاجر حسن پور , تغییرات صفات مرفولوژیک و عملکردی گیاهان مرتعی در امتداد گرادیان چرایی، در یک مرتع نیمه استپی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 43. بنت الهدا ایوبی نژاد , احمدرضا بهرامی , فرشید معماریانی , حمید اجتهادی , فرخ قهرمانی نژاد , رده بندی جنس Paracaryum در خراسان، شمال شرق ایران , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 44. مژگان رشیدترانلو , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی , بررسی مورفومتریکی گونه های جنس ( Matthiola ( Brassicaceae در استانهای خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 45. نجمه سوداگر , فرشید معماریانی , حمید اجتهادی , بررسی بیوسیستماتیکی جنس Berberis (تیره Berberidaceae) در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 46. شیما صدیقی , حمید اجتهادی , شهریار سعیدی مهرورز , بررسی مورفومتریکی زیر گونه های گونه (Veronica Anagallis-aquatica (Plantaginaceae , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 47. خدیجه کریمی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی , مطالعه تاکسونومی عددی شش گونه از (Nepeta L.(Lamiaceae در خراسان , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 48. مریم نیکان , حمید اجتهادی , محمد فرزام , فریبا نوعدوست , تنوع زیستی و یکنواختی گیاهان در امتداد گرادیان مکانی چرای دام در مرتع نیمه استپی بهارکیش قوچان، خراسان رضوی , دومین همایش ملی رده بندی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۱۹
 49. هاجر حسن پور , محمد فرزام , حمید اجتهادی , فریبا نوعدوست , مریم نیکان , بررسی اثر همبستگی مکانی میان گیاهان بر تنوع زیستی گیاهان مرتعی , دومین همایش ملی رده بندی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۱۹
 50. محمد فرزام , فریبا نوعدوست , حمید اجتهادی , مریم نیکان , هاجر حسن پور , تنوع زیستی گیاهان در اراضی دیم رها شده و یک مرتع کلیماکس نیمه استپی , دومین همایش رده بندی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۱۹
 51. مرتضی بهنام رسولی , آمنه خسروی , ناصر مهدوی شهری , علی اصغر دادگر , حمید اجتهادی , بررسی چگونگی توزیع منافذ غدد عرق در دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در استان خراسان , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 52. محمد فرزام , حمید اجتهادی , بررسی نقش بوته ها در حفظ تنوع گیاهان مرتعی در شرایط خشکسالی , چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۰۸
 53. سمانه توکلی ابرندابادی , حمید اجتهادی , طیبه امینی , حبیب زارع , شانا وثوق رضوی , بررسی فلورستیکی گیاهان آبزی در شرق و غرب استان مازندران , نخستین کنفرانس رده بندی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸
 54. ناصر مهدوی شهری , حمید اجتهادی , فرهنگ حداد , فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی و اختلاف خط شماری خط کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان , نهمین کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲/۳۰
 55. ناصر مهدوی شهری , حمید اجتهادی , فرهنگ حداد , مطالعه ژنتیک خطوط پوستی در طایفه فارس ساکن در استان خراسان , هشتمین کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲/۳۰
 56. ناصر مهدوی شهری , فرهنگ حداد , حمید اجتهادی , ساره رضائیان یزدی , سمانه جمشیدی طرقبه , تنوع ژنتیکی خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در خراسان , هشتمین کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲/۳۰