1. سعیده اقتداری , محمد فرزام , حمید اجتهادی , کیفیت علوفه گیاه Festuca karatavika در مراحل فنولوژی در قله شیر باد خراسان رضوی , کنفرانس بین-المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
 2. فرزانه علیزاده , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , بررسی اکولوژی فردی “Colutea gifana Parsa” گونه ی گیاهی اندمیک در استان خراسان شمالی , اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
 3. فرزانه علیزاده , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , مقایسه ی ویژگی های دانه ی گرده گونه ی گیاهی “Colutea gifana Parsa” با گونه های خویشاوند , اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
 4. سرمد مهدی کاظم , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , بررسی اثر چرای دام بر تنوع گیاهی دشت گلبهار در غرب مشهد , اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
 5. سمانه اسماعیل زاده بیلندی , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , بررسی جایگاه تاکسونومیک گونه ی Phlomidoschema parviflorum (Benth.) Vved. با کمک مورفولوژی فندقه , چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی و اکولوژی با تاکید بر بحران آب , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
 6. سمانه اسماعیل زاده بیلندی , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , بررسی جایگاه تاکسونومیک گونه ی Phlomidoschema parviflorum (Benth.) Vved. با کمک داده های دانه گرده , چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی و اکولوژی با تاکید بر بحران آب , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
 7. عطیه لمعی , عاطفه پیرانی اسگوئی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , تعیین هویت هیبرید جدیدی از جنس نسترن (Rosa L) برای ایران با استفاده از نشانگر های مولکولی , اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
 8. عطیه لمعی , عاطفه پیرانی اسگوئی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , معرفی هیبریدی جدید از جنس گل سرخ (Rosa) برای ایران با استفاده از مطالعات ریخت شناسی , اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
 9. مارال پاشیرزاد , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , ریچارد شفرسون , گرادیان ارتفاعی، ایجاد کننده بیش پراکندگی در ساختار فیلوژنتیکی اجتماعات گیاهی , اولین همایش ملی اکولوژی، تنوع و حفاظت گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
 10. مرضیه رمرودی , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , بررسی مقایسه ای دو گونه Phlomoides binaludensis و Ph. labiosiformis با استفاده از داده های گرده شناسی , اولین کنفرانس یافته های نوین زیست شناسی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
 11. سرور رحمانیان , حمید اجتهادی , محمد فرزام , فرشید معماریانی , Relationships between species diversity and invasibility in a dry grassland , 13th Eurasian Grassland Conference , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۰
 12. سعیده سادات حسینی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , محمدباقر عرفانیان طالعی نوغان , رابطه غالبیت در پوشش گیاهی و تغییرات نوع توزیع گونه های آن , نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 13. سعیده سادات حسینی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , گزارش گونه Nepeta binaloudensis Jamzad برای اولین بار در رشته کوه هزارمسجد، استان خراسان رضوی , نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 14. محمد فیروزجهان تیغ , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , زهره آتشگاهی , بررسی مقدماتی فلور منطقه چشمه سبز گلمکان، استان خراسان رضوی , نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 15. سعید حسین زاده نقندر , محمد فرزام , حمید اجتهادی , بررسی وضعیت گیاهان با فرم های رویشی مختلف بعذ از آتش سوزی تجویز شده بهاره در مراتع دهبار طرقبه , پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۴
 16. سعید حسین زاده نقندر , محمد فرزام , حمید اجتهادی , بررسی تاثیر آتش سوزی تجویز شذه بهاره و آتش سوزی به همراه عملیات اصلاحی فارو بر ذخبره رطوبتی خاک در مراتع دهبار طرقبه , پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۴
 17. محمد فرزام , سعید حسین زاده نقندر , حمید اجتهادی , بررسی وضعیت گیاهان با فرم های رویشی مختلف بعذ از آتش سوزی تجویس شذه بهاره در مراتع دهبار طرقبه , پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۴
 18. سعید حسین زاده نقندر , محمد فرزام , حمید اجتهادی , بررسی تاتاثیر آتش سوزی تجویس شده بهاره و آتش سوزی به همراه عملیات اصلاحی فارو بر ذخیره رطوبتی خاک در مراتع دهبار طرقب , پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۴
 19. عاطفه صیاد , حمید اجتهادی , مهرو حاج منیری , فلور گلسنگهای منطقه ی هزارمسجد , دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
 20. عاطفه صیاد , حمید اجتهادی , مهرو حاجی منیری , فهرست برخی از گلسنگ های شناسایی شده منطقه ی هزارمسجد، خراسان رضوی , دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
 21. زهرا علی پور , پروانه ابریشم چی , طیبه رجبیان , حمید اجتهادی , تولید نوشاخه از گیاه بومادرانAchilleabibersteiniiAfan.) ) با استفاده از تکنیک کشت بافت , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۴
 22. وجیهه السادات نوربخش حسینی , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , معرفی گیاهان دارویی منطقه‌ی دره ارغوان- طرقبه، استان خراسان رضوی , همایش ملی گیاهان دارویی و دارو های گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
 23. وجیهه السادات نوربخش حسینی , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , مطالعه فلوریستیک منطقه‌ی دره ارغوان- طرقبه، استان خراسان رضوی , اولین همایش ملی گیاهان دارویی و دارو های گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
 24. زهرا مالکی سعدآبادی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , جمیل واعظی , بررسی واکنش جوانه زنی و صفات ریزریخت شناسی بذر گونه گیاهی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi , دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
 25. مجتبی درودی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , استفاده از شاخص های پارامتری برای محاسبه تنوع زیستی گیاهی در منطقه دررود، شهرستان نیشابور، استان خراسان رضوی , دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
 26. مجتبی درودی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , بررسی اثر جهت جغرافیایی بر تنوع گونه‌ای گیاهان؛ مطالعه موردی منطقه دررود، نیشابور , دومین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
 27. زهرا مالکی سعدآبادی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , جمیل واعظی , مقایسه ویژگی های دانه گرده گونه ی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi با گونه های خویشاوند آى , دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
 28. جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , حمید اجتهادی , شیما صدیقی , بررسی مورفومتریک بخش Beccabunga از جنس Veronica در خراسان , اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷
 29. جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , حمید اجتهادی , شیما صدیقی , مطالعه تشریحی ساقه و دمگل آذین بخش Beccabunga از جنس Veronica در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی , اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷
 30. جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , حمید اجتهادی , شیما صدیقی , بررسی ریزریخت شناسی سطح بذر و گرده شناسی گونه های شمال شرق جنس Veronica (L.) بخش Beccabunga , اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷
 31. جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , حمید اجتهادی , نازنین ناظم , بررسی ریزریخت شناسی بذر برخی از گونه های دارویی جنس ختمی (Alcea L.) در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی , اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۷
 32. زهرا خوش زبان , محمود ذکائی , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , بررسی اثر آللوپاتی گونه گیاهی .Ceratophyllum demersum L بر رشد‌ جلبک سبز Scenedesmus quadricauda (Turpin) de Brébisson , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 33. سعیده شفیعی نیک , حمید اجتهادی , بررسی جوانه زنی و عدد کروموزومی در گونه گیاهی Dorema kopetdaghense Pimenov در استان خراسان رضوی , دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
 34. عادله خاور , محمد فرزام , حمید اجتهادی , بررسی اثرات اللوشیمیای مواد موجود در عصاره آبی دو گیاه مرتعی Peganum Harmala و Sophora lehmani بر جوانه زنی بذر و خخصوصیات مرفولوژیک رشد گیاه گون نتر Astragalus squarosus , همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۵
 35. ژاله حسانی نوقابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حمید اجتهادی , تاثیر کلاتور سیتریک اسید بر تنش کروم در گیاه تربچه ( Raphanus sativus L.) , اولین همایش ملی تنش های گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۰
 36. مریم وارسته کجوریان , پروانه ابریشم چی , مریم مقدم متین , جواد اصیلی , حمید اجتهادی , فاطمه خسروی تبار , ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی ترکیبات فنلی Achillea bieberstenii در شرایط آزمایشگاهی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 37. فاطمه خسروی تبار , پروانه ابریشم چی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , حمید اجتهادی , مریم وارسته کجوریان , استخراج ترکیبات فنلی و فلاونوئیدها از بخش‌های مختلف گیاهAchillea eriophora و بررسی سمیت سلولی آن , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 38. فاطمه سخنور , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی , بررسی مقدماتی فلور منطقه‌ی حفاظت شده‌ی هلالی در منطقه‌ی گناباد- بجستان، استان خراسان رضوی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 39. محمد فرزام , فهیمه رفیعی , حمید اجتهادی , حانیه شریعتمداری , گروههای عملکردی گیاهی (PFT s) شاخصی برای بررسی توالی ثانویه مرتع پس از آتش سوزی , پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
 40. سمانه شهری , محمد فرزام , حمید اجتهادی , اثر شدت چرای دام و پرستاری بوته ها بر تنوع زیستی گیاهی در یک مرتع استپی , پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
 41. فاطمه سخنور , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی , معرفی گیاهان دارویی منطقه‌ی حفاظت شده‌ی هلالی، گناباد-بجستان، خراسان رضوی , اولین همایش ملی علوم زیستی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
 42. سمیرا حائری , جواد قریش الحسینی , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , مطالعه فندقه برخی گونه های جنس Taraxacum (گل قاصد)از بخش (Asteraceae:Cichorieae)ErythrocarpaHannd-mzt. در شمال شرق ایران , اولین همایش ملی علوم زیستی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
 43. نازنین ناظم , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , معرفی گونه های ختمی(Alcea spp.(malvaceae خراسان و بررسی پراکنش آنها , اولین همایش ملی علوم زیستی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
 44. نازنین ناظم , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , تشریح مقایسه ای ساقه برخی از گونه هایMalvaceae) Alcea )در خراسان شمالی، جنوبی، رضوی , اولین همایش ملی علوم زیستی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
 45. ژاله حسانی نوقابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حمید اجتهادی , تاثیر کلاتور اسید سیتریک بر انباشت کروم در گیاه تربچه و بررسی صفات مورفولوژیکی , اولین همایش گیاه پالایی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۷
 46. فهیمه رفیعی , محمد فرزام , حمید اجتهادی , حانیه شریعتمداری , تغییرات گروههای عملکردی در مراحل توالی ثانویه در یک مرتع آتش سوزی شده , نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۴
 47. حانیه شریعتمداری , محمد فرزام , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فهیمه رفیعی , مقایسه صفات گیاهی مرتبط با آتش سوزی در اقلیم های خشک و نیمه خشک , نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۴
 48. حانیه شریعتمداری , حمید اجتهادی , محمد فرزام , جمیل واعظی , فهیمه رفیعی , اثر متقابل آتش سوزی و اقلیم بر گروه های عملکردی گیاهی: مطالعه موردی دو مرتع خشک و نیمه خشک استان خراسان , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
 49. فهیمه رفیعی , محمد فرزام , حمید اجتهادی , حانیه شریعتمداری , گروه های عملکردی گیاهی و صفات گیاهی مرتبط با آتش سوزی در یک مرتع نیمه خشک , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
 50. حانیه شریعتمداری , حمید اجتهادی , محمد فرزام , جمیل واعظی , فهیمه رفیعی , بررسی اثر متقابل بررسی اثر متقابل آتش سوزی و اقلیم بر تنوع گونه ای گیاهی: مطالعه موردی در مراتع خشک و نیمه خشک بزنگان و جوزک در استان خراسان , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
 51. فهیمه رفیعی , حمید اجتهادی , محمد فرزام , حانیه شریعتمداری , تنوع گیاهی یک مرتع نیمه خشک در زمان های مختلف پس از آتش سوزی , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
 52. تکتم احسانی , مهرداد لاهوتی , حمید اجتهادی , بررسی اثر تنش کروم بر سطوح پرولین در گیاه Trigonella faenoum-graecum L. , دومین کنفرانس ملی فیزیولوِژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 53. معصومه بحرینی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا باسامی , مرتضی عباس زادگان , مسعود یاورمنش , احمدرضا بهرامی , حمید اجتهادی , بهینه سازی روشهای بازیافت ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از مدل کلی فاژ , دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 54. مریم نیکان , حمید اجتهادی , محمد فرزام , فرشید معماریانی , فریبا نوعدوست , هاجر حسن پور , تغییرات صفات مرفولوژیک و عملکردی گیاهان مرتعی در امتداد گرادیان چرایی، در یک مرتع نیمه استپی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 55. بنت الهدا ایوبی نژاد , احمدرضا بهرامی , فرشید معماریانی , حمید اجتهادی , فرخ قهرمانی نژاد , رده بندی جنس Paracaryum در خراسان، شمال شرق ایران , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 56. مژگان رشیدترانلو , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی , بررسی مورفومتریکی گونه های جنس ( Matthiola ( Brassicaceae در استانهای خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 57. نجمه سوداگر , فرشید معماریانی , حمید اجتهادی , بررسی بیوسیستماتیکی جنس Berberis (تیره Berberidaceae) در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 58. شیما صدیقی , حمید اجتهادی , شهریار سعیدی مهرورز , بررسی مورفومتریکی زیر گونه های گونه (Veronica Anagallis-aquatica (Plantaginaceae , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 59. خدیجه کریمی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی , مطالعه تاکسونومی عددی شش گونه از (Nepeta L.(Lamiaceae در خراسان , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 60. مریم نیکان , حمید اجتهادی , محمد فرزام , فریبا نوعدوست , تنوع زیستی و یکنواختی گیاهان در امتداد گرادیان مکانی چرای دام در مرتع نیمه استپی بهارکیش قوچان، خراسان رضوی , دومین همایش ملی رده بندی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۱۹
 61. هاجر حسن پور , محمد فرزام , حمید اجتهادی , فریبا نوعدوست , مریم نیکان , بررسی اثر همبستگی مکانی میان گیاهان بر تنوع زیستی گیاهان مرتعی , دومین همایش ملی رده بندی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۱۹
 62. محمد فرزام , فریبا نوعدوست , حمید اجتهادی , مریم نیکان , هاجر حسن پور , تنوع زیستی گیاهان در اراضی دیم رها شده و یک مرتع کلیماکس نیمه استپی , دومین همایش رده بندی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۱۹
 63. مرتضی بهنام رسولی , آمنه خسروی , ناصر مهدوی شهری , علی اصغر دادگر , حمید اجتهادی , بررسی چگونگی توزیع منافذ غدد عرق در دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در استان خراسان , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 64. محمد فرزام , حمید اجتهادی , بررسی نقش بوته ها در حفظ تنوع گیاهان مرتعی در شرایط خشکسالی , چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۰۸
 65. سمانه توکلی ابرندابادی , حمید اجتهادی , طیبه امینی , حبیب زارع , شانا وثوق رضوی , بررسی فلورستیکی گیاهان آبزی در شرق و غرب استان مازندران , نخستین کنفرانس رده بندی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸
 66. ناصر مهدوی شهری , حمید اجتهادی , فرهنگ حداد , فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی و اختلاف خط شماری خط کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان , نهمین کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲/۳۰
 67. ناصر مهدوی شهری , حمید اجتهادی , فرهنگ حداد , مطالعه ژنتیک خطوط پوستی در طایفه فارس ساکن در استان خراسان , هشتمین کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲/۳۰
 68. ناصر مهدوی شهری , فرهنگ حداد , حمید اجتهادی , ساره رضائیان یزدی , سمانه جمشیدی طرقبه , تنوع ژنتیکی خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در خراسان , هشتمین کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲/۳۰